Rainio Design

Ostoskori

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Rainio Design
Pohjanmaankatu 3 B 14
20740 Turku

www.rainiodesign.com
otto@rainiodesign.com
Y-tunnus 2672192-2

Rekisterin nimi:

Rainio Designin asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

 

Rekisterin sisältämät tiedot:

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, IP-osoite, maksutapa sekä tilaustiedot ja -ehdot.

 

Tietolähteet:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden myötä sekä tilausprosessin eri vaiheissa.

 

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja luovutetaan Rainio Designin suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Rainio Designin henkilörekistereihin. Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan sekä myymälästä myytyjen tuotteidemme toimituksen ja laskutuksen yms. mahdollistamiseksi, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa noudattaen ja huomioon ottaen EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:

Henkilötietoja käsittelevien ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietojen käsittelystä kirjalliset sopimukset, joissa edellytetään tietojen asianmukaista ja turvallista käsittelyä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja.

 

Henkilötietojen säilytysaika:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Pääsy rekisteriin:

Otto Rainio, yrittäjä, otto@rainiodesign.com

 

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa:

Henkilöllä on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä otto@rainiodesign.com tai 050 359 9980.

 

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

Rainio Design / tietosuojasta vastaava Otto Rainio tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

 

 

Ota yhteyttä

Rainio Design
+358 50 359 9980
otto(at)rainiodesign.com